workshops and Talks

On my work as a tantra masseur and bondage rigger I found That there can be wonderful way work with our body emotion and sexuality, two techniques that can at the beginning appear to fare apart , but when you give a closer look, you realize that both are part of the same coin, lets ,say light and shadow , yin and yang, acknowledging this , I’m fully dedicated on how this different way can contribute to each other, to open a way for a better understanding of who we are, and how we can work in a direction that can help to empower ourselves and transform ,perhaps a better version of ourselves ,or a happy and aware human being, take advantage of all your potential .

All this has taken form on Talks and workshops on alternative sexuality given on events and retreats in several places in the Netherlands where is an opportunity to explore, learn and practice bondage and understand it from a tantric point of view . ( this workshop can also be given to couples in private session )

Men”s Circle …  een Tantrische avond    27 SEPTEMBER  2019

Aanraking is het meest krachtige middel om non-verbaal te communiceren.
Aanraken is van groot belang aan het worden in onze aanraak fobische
maatschappij. We zijn niet gewend om vreemden aan te raken, of zelfs, om het nog verder te stellen, onze vrienden. We leven in een cultuur waar aanraken zo taboe is geworden dat het verdacht gevonden wordt, vreemd of zelfs pervers. Men’s Circle is een ontmoeting waar aanraken geheel en al op een tantrische manier benaderd wordt, bewust en aanwezig. We zullen iets leren over zinnelijkheid, massage en tantra.
Men’s Circle is een serie van tantrische avonden die gehouden zullen worden in de mooie omgeving van Landhuis Oosterhouw te Leens in Groningen. Onze eerste sessie zal op de 27e September in in de avond gehouden worden. Na de sessie zullen we samen and een heerlijke soep genieten die door onze gastheer bereid is. Men’s Circle is gericht naar elke man (bi, hetero, gay) die iets over tantra wil leren kennen, die met andere mannen het belang wil ontdekken van de helende werking van het aanraken.
De 2 uur durende sessie is om 19:00 uur op Landhuis Oosterhouw te Leens
Kosten zijn € 35,-.

Breng een handdoek en een saron mee (een doek die je om je middel draagt) en draag comfortabele kleding.
Er is beperkt plaats dus boek bijtijds door een email te sturen naar:
tantricovik@gmail.com

Men’s Circle ..Tantra avond

Touch is the most powerful means of nonverbal communication. Touching has
become crucial in a 'touch-phobic' society. We are not used to touch strangers, or even, for that matter, our friends. We live in a culture where touch is taboo to the point of considering it suspicious, weird or even perverted. Men’s Circle is an encounter where touch will be fully addressed. We will learn about sensuality by massage and tantra, conscious and aware.
Men’s Circle is a serial of tantric evenings, held on the beautiful surroundings of Landhuis Oosterhouw at Leens in Groningen. Our first session will be on the 27th of September in the evening. After the session we will sit together and have a delicious soup prepared by our host.
Men’s Circle is directed to every man ( bi, hetero, gay) who wants to learn about tantra, who wants to explore with other men the importance of the healing power of touch.
The 2 hours long session is at 19 hrs. at Landhuis Oosterhouw te Leens
Investment is 35,- €
Bring a towel and a saron  (cloth you will wear around your waist) and comfortable clothes.
There are limited places so book on time by sending an email to:
tantricovik@gmail.com
https://viktorioustantra.com/

Let’s play Bondage 

Opnieuw komt Viktor, onze specialist in Kink en bondage naar Zeeland om zijn kennis te delen.

Laten we Bondage spelen…..

” De eerste creatieve daad van de mens is spelen, en spel
is een activiteit van plezier en ontspanning
In de kindertijd is spel een natuurlijke manier om kennis te genereren, vaardigheden te verwerven die de ontwikkeling van communicatievaardigheden verrijken.
In spel gebruikt het kind een stok als een vliegtuig”
een acteur speelt een personage op een toneelstuk, zoals een muzikant een instrument bespeelt tijdens een concert”.

Dus, laten we bondage spelen op een rijke, creatieve en bewuste manier.

In deze workshop zullen we ervaren hoe we bondage kunnen leren als onderdeel van een tantrisch pad
Aan bod komen: 
* Het spel en de regels
* Verschillende aspecten en manieren in bondage
* Tools die kunnen worden gebruikt
* Touwwerk.

Bondage kan worden weergegeven als een obscuur concept met betrekking tot slavernij, maar in deze workshop zullen we er licht op laten schijnen en het als een spel zien, van waar we spelen en spelen….
Cowboy en indianen, of bandiet en dieven, waar altijd iemand eindigt dicht tegen een boom….

Wanneer: 22 februari
Lokatie: Middelburg
Tijd: 9.30 – 17.30
Investering: 100 euro voor deze dag
Wanneer je de avond ervoor ook meedoet betaal je 110 euro (ipv) 125 euro)
Wanneer je ook deelneemt de 23 februari met de tantra massage dag betaal je 175 euro voor beide dagen, of 200 voor 3 events.
Lunch: potluck style (iedereen neemt iets mee), vegetarisch
Inschrijven: mail ons op info@livingtouch.nl, met je motivatie voor deelname. Je inschrijving is bevestigd na overmaken van je bijdrage op: NL52 RABO 0147921694 tnv. J.A. Jobse ovv. je naam, workshop + datum”.

Jullie facilitators zijn: Viktor (MrViktantriko) en Jessica van Living Touch.

********************************************************

The first creative act of human being is play, and PLAY is activity engaged in for enjoyment and recreation.
In childhood, Play as exploration generate knowledge in a natural way, gaining abilities that enrich development on communication skill.
“a child at play may use a stick as an aeroplane”
an actor will play a character on a Play, as a musician will Play an instrument in concert.

And we say, let ’s Play Bondage as a creative, rich and conscious way to approach Bondage .
In this workshop we will experience how we can learn about bondage as part of my tantric Path

* The game and the rules 
* Different aspect and form Bondage 
* Tools that can be used
* Rope work

Bondage can be a very obscure concept related to slavery, 
but on this workshop we will put some light on it and 
see it like a game, from when the kids play, cowboy and indians, or bandid and thieves, where always someone end tight up to a tree…..

Feel welcome to play with us!

 

 10  and 11 november 2018
Tickets  available     www.livingtouch.nl
Surrender . Tantra and shibari

Twee dagen om de wondere wereld van Shibari-slavernij en tantra-massage te verkennen. Deze unieke ervaring nodigt je uit om meer te leren over de relaties, connecties, vertrouwen en het spel daarbinnen. Onderzoek met touwen, de kunst van Shibari, het vinden van het heilige, het ritueel, de sensualiteit, het maken van patronen op het lichaam, het ontdekken van een andere manier van spelen met terughoudendheid … allemaal op een veilige, normale en consensuele manier. Overgave is de metafoor voor de intieme daad van vertrouwen in de partner. We zullen leren werken met Shibari-knopen (Futumomo, Takatekote en meer), over veiligheid en de regels … maar bovenal, over Vreugde.

Naast de basistheorie van tantra en slavernij, zal deze workshop zich concentreren op het maken van knopen, een perfecte oefening voor degenen die al wat knowhow hebben, en de basis leren voor die mensen die net beginnen en die willen weten of ze spelen met knopen is echt iets voor hen.

Je kunt je inschrijven voor dag 1 of dag 2, of allebei maar je ontsnapt zeker niet aan de knopen! Elke dag nieuwe mogelijkheden.

Plaats: lokatie in Zeeland
datum 10 nov 10.00 – 18.00
11 juni 11.00 – 18.00
investering: 225 voor beide dagen
125 voor 1 dag
Open voor iedereen vanaf 18 die zich hiervoor interesseert. Voordat we je toelaten hebben we telefonisch contact als je nog niet bekend bent met ons werk.

aanmelden via: info@livingtouch.nl
informatie via 06-26336643

Facilitators: Viktor en Jessica. Viktor heeft een jarenlange achtergrond in Kink en recentelijk tantra. Jessica heeft een achtergrond in Tantra en recentelijk in bondage. Met hun verschillende achtergrond, talenten, maar dezelfde speelse energie vormen zij een inspirerend team.

Kijk voor meer info over ons werk op: www.livingtouch.nl (Jessica) enhttps://viktorioustantra.weebly.com/ (Viktor)

ENGLISH

Two days in which to explore the wonderful world of Shibari bondage and tantra massage. This unique experience invites you to learn more about the relationships, connections, trust and play there-in. Exploring  with ropes, the Art of Shibari, finding the Sacred, the Ritual, the Sensuality, making  Patterns on the body, discovering another way of Play with Restraint… all in a safe, sane and consensual manner. Surrender is the metaphor for the intimate act of trusting one’s partner. We will learn to work whit Shibari knots (Futumomo,Takatekote and more ), about safety and the rules… but above all, about Joy.

Besides the basic theory of tantra and bondage, this workshop will concentrate on the making of knots, a perfect practice for those who have some know-how already, and learning the basics for those people just starting out and who want to find out if playing with knots is truly something for them.

You can enrol for day 1 or day 2, or both but you certainly will not escape the knots! Everyday new possibilities.

 

With Love,
Jessica and Viktor​

 

 


Picture

         Concious Kink
Datum – zaterdag, 18 november, 2017 – zondag, 19 november, 2017
15:00 – 16:00
Categorieën Geen CategorieënTODOS LOS CAMINOS LEGAN A ROMA…
ALL ROADS LEAD TO ROME…Activating sexual energy through conscious touch and massage can be one of them, but there are also many other more unconventional ways to approach the Sacred energy of Sexuality. Open your Senses and wake up your Fantasy. Let the spirit flow without shame and without judgement.
Kinky Tools have followed humans through their long journey in history. From the very beginning we have played with the various elements of fertility rites through the use of Masks and Costumes which help to transform ourselves and connect with the divine forces where sacred sexual energy is a very potent force. The Carnival in ancient time was a door for people to enter and break the rules of convention and for few days live their fantasy. It was a release from the tension and struggles of daily life. So to become somebody else in a cathartic ritual.
We propose to explore the kinky world through Tantra and make it Conscious. By bringing non-conventional sexuality out of the dark corners and viewing it with a friendly eye we realise its potential as a growing and positive force that enables one to Transform. To learn and discover more about ourselves we will learn about the different tools and paths of the kinky world. Its Concept. Its Languages and Protocols to follow. A first approach to Control and Letting go. Communication and Trust between partners. Safe, Sane and Consent is an absolute on the path of Conscious kink.
I myself come from the Theatre world and for many years have explored eroticism on the stage through comedy in the kinky scene. Till one day the play became real and I became the master of my own very real dungeon that tantra transformed into my temple.
Activating sexual energy can be achieved by touch or massage but there also are many unconventional ways to activate sexual energy. These can be by using kinky tools, by the hand of a rigger in ‘shibari’ bondage, by transforming yourself, by waking up your animal in play or weareing a special outfit, of leather, rubber or latex that prepares you for the journey. The possibilities are endless. Which one is yours? Do you have one? Are you ready to give over control to a dominant.
Wat komt aan bod:
– noodzaak van veiligheid en vertrouwen
– tantra: het in beweging brengen van seksuele energie door middel van Ancient Tantra Kriya Yoga
– concious touch, voorbereiden van het lichaam voor aanraking
– bondage technieken en ritueel
Wij vinden het belangrijk om te laten ervaren dat door het toevoegen van Kinky ingrediënten een tantra sessie naar een hogere sfeer kan komen. Dit komt doordat je speelt met zintuigen en er een enorm vertrouwen is tussen gever en ontvanger. Hierdoor kan je dieper zakken in je zijn, en gemakkelijker tot een andere bewustzijnstoestand komen. Heel belangrijk is dat je je veilig voelt, je goed voorbereid en open bent, en er duidelijk afspraken zijn. Hiervoor zullen wij veel zorg dragen.
Omdat deze workshop veel in beweging zal brengen maken houden we deze in twee dagen, zodat je tijd krijgt voor integratie. Je doet mee als je je aangetrokken voelt om te komen ervaren. Deze workshop is bedoeld om een gevoel te geven wat bondage met je zal doen Als je al ervaring hebt met Kink en/of BDSM is deze workshop interessant omdat je kan leren hoe het is om je energie erbij in gang te zetten dmv. tantra. Als je al ervaren bent in tantra is het interessant om het element van bondage erbij te gaan ervaren.
Facilitaters: Viktor: https://viktorioustantra.weebly.com/ en Jessica: www.livingtouch.nl
Voertaal: Engels en Nederlands.
Maximaal aantal deelnemers: 12
Lokatie: Middelburg
start: 18 november 15.00
einde: 19 november 16.00
Investering: 175 euro, wanneer je met 2 personen aanmeldt, betaal je samen 300 euro.
Aanmelden: info@livingtouch.nl
Wij zorgen voor evenwicht in de groep, vermeld bij aanmelding of je graag met een man of een vrouw samenwerkt.
You need to select a widget type before you’ll see anything here. 🙂