astrology

Astrology session

Astrologiesessie Online: Leer jezelf kennen door naar je astrologische mandala te kijken. ontvouw je volledige potentieel, leer over je zonneteken, je maantken en je rijzende. Bezoek op dit juiste moment de planetaire transit, een overzicht van waar je nu bent en de mogelijkheden van wat gaat komen. Ik werk met humanistische astrologie en traditionele hellenistische astrologie. aangezien de sessie 1 uur duurt, kosten: 50 €

Astrology session Online : Learn about yourself by looking at you astrology mandala. unfold you full potential , learn about you sun sign , you moon sign and you rising . Visit the planetary transit at this right moment , an overview of where you are now and the possibilities of what is to come . I work with Humanistic astrology and traditional Hellenistic astrology . as session is 1 hrs cost : 50 €